Nybliven tjänstehund i bevakning

         


                               
´