Dexie längtar efter sommaren         

Tyvärr fungerade inte Dexie i sin flock.
Varken ägaren eller vi hittade någon lämplig omplacering
och hon fick därför lugnt somna in i februari 2005