Elfin bland trollen i Göteborg

         
Elfin i olika arbete

         
Det finns också tid till att leka och att vila

Elfin vill vara högst                             

Elfin med G-kullen