Fernie 8 år

Fernie 8 år

         
Fernie hjälper matte med fåren och vilar sedan ut på favoritplatsen