6 månader

14 veckor

 

11½ vecka 

 

Är detta månne en vallanlagstest?

8 veckor