3 år LP1, LP2 och SEUCh

5 månader

 

14 veckor

8 veckor