4 år LP1, LP2, Korad och SEUCh

14 månader

10 månader

6 månader

  14 veckor         

11½ vecka 

8 veckor