1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan

Guinness

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Gambler, Gasell, Grafton, Grizzly, Guru

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.
 

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral

Gambler, Gasell, Grafton,  Guinness, Guru

Följer med villigt. Engagerar sig.

Grizzly

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Gambler

Accepterar. Är neutral.


Guru

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Gasell, Grafton, Grizzly

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
Guinness

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Gambler

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.
Gasell, Grafton

Leker aktivt, startar snabbt.

Grizzly, Guru

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Guinness

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet
Gambler, Gasell

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Grafton, Grizzly

Griper direkt med hela munnen.
Guru

Griper direkt. Hugger föremålet.
Guinness

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 

Gambler, Gasell

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
 

Biter - drar emot, släpper, tar om.


Grafton, Grizzly

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Guinness

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
Guru

3a

JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.
 

Startar men avbryter. (Båda gångerna)

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Gambler, Gasell

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Grafton, Grizzly, Guinness, Guru

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)
 

Griper ej, nosar på föremålet.

Gambler, Gasell, Grafton, Grizzly

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
 

Griper direkt, släpper.

Guru

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

Guinness

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Gambler

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Gasell, Grafton, Grizzly, Guinness

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.

Guru

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Guinness

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Gambler, Gasell, Grafton, Grizzly, Guru

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Gasell, Grafton, Guinness, Guru

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
Gambler, Grizzly

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Gambler

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

 

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Grizzly

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Guinness

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.Gasell, Grafton, Guru

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Gambler

Leker ej, men visar intresse.

Gasell

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Grizzly, Guinness

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Grafton

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Guru

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Gambler, Gasell

Blir aktiv men avbryter.

Grizzly

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Guinness

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Grafton, Guru

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.
Guinness, Guru

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Gasell, Grafton, Grizzly

Flyr högst 5 meter.
 

Flyr mer än 5 meter.


Gambler

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Gasell, Guru

Visar enstaka hotbeteenden.

Gambler, Grizzly, Guinness

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Grafton

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
 

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
Gambler, Gasell, Grafton, Grizzly, Guru

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

Guinness

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Gasell, Guinness, Guru

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Grafton,

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.


Gambler, Grizzly

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen

Gambler, Gasell, Grizzly, Guinness, Guru

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Grafton

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.
Gasell, Grafton, Guinness, Guru

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Grizzly

Flyr högst 5 meter.


Gambler

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Gambler

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Guinness

Går fram till skramlet utan hjälp.


Gasell, Grafton, Grizzly, Guru

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

 Gasell, Grafton, Grizzly, Guinness, Guru

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Gambler

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Gambler, Gasell, Grizzly, Guinness, Guru

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. 
Grafton

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.
 

Visar enstaka hotbeteenden.

Guru
 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Gambler, Gasell, Grafton, Grizzly, Guinness

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.
 

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Gambler, Grizzly, Guinness, Guru

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.
Gasell, Grafton

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

SPÖKENRädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.
Guinness

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Grizzly

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Grafton

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.


Gambler, Gasell, Guru

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
Gambler, Grizzly, Guru

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Gasell, Grafton

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
 

Går fram till spöket utan hjälp.

Guinness

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Guru

Tar kontakt själv. Balanserad

Gambler, Grafton, Grizzly, Guinness

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
Gasell

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.


Gambler

Leker ej, men visar intresse.
Gasell

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.
Grafton, Grizzly

Leker aktivt, startar snabbt.
Guinness, Guru

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej.

 Gambler, Gasell, Grizzly

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Grafton

Griper direkt med hela munnen.
Guinness, Guru

Griper direkt, hugger föremålet.
 

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Grafton, Grizzly, Guru

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Gasell, Guinness

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.
 

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Gambler

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott