1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Hebel, Hero,
Hex, Hill

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Hill

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral

Hero, Hex

Följer med villigt. Engagerar sig.

 Hebel

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Hex, Hill

Accepterar. Är neutral.

Hebel, Hero

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Leker aktivt, startar snabbt.
Hill

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Hebel, Hero, Hex

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Hero, Hill

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt. Hugger föremålet.
Hebel, Hex

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Hebel

Biter - drar emot, släpper, tar om.
Hero, Hex, Hill

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a

JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.
Hill

Startar men avbryter. (Båda gångerna)

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Hero, Hex

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Hebel

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)
Hill

Griper ej, nosar på föremålet.
Hebel, Hex

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Hero

Griper direkt, släpper.

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Hero

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Hill

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.
Hex

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 Hebel

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Hebel

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Hero, Hex, Hill

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Hebel, Hero,
Hex, Hill 

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Hebel

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Hill

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Hero, Hex

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Hebel

Leker ej, men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Hill

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Hero, Hex

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Hebel

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Hero, Hex, Hill

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Hex, Hill

Flyr högst 5 meter.
Hebel, Hero

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Hero

Visar enstaka hotbeteenden.

Hebel

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Hex

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Hill

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Hebel

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
Hero, Hill

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Hex

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Hero, Hill

 

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Hex

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Hebel,

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
Hebel, Hero, Hill
 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Hex

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.
Hero, Hex, Hill

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Hebel

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Hebel, Hero

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.
Hex, Hill

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

 Hebel, Hero,
 Hex, Hill

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.
Hebel, Hero,
 Hex, Hill

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.
Hero

Visar enstaka hotbeteenden.
Hex

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Hebel

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.
Hill

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Hebel

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

Hex, Hill

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
Hero

8c

SPÖKENRädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Hero

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Hex

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Hill

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Hebel

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Hebel, Hill

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Hero

Går fram till spöket utan hjälp.

Hex

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad

Hebel, Hero,
 Hex, Hill

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Leker aktivt, startar snabbt.
Hebel, Hill

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Hero, Hex

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej.

 

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Hebel, Hero,
Hill

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.
Hex

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Hex

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.
Hebel, Hero, Hill

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott