1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Indee, Inkerman, Innamincka, Ivanhoe
Impala

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.
 

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral

Indee, Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

Följer med villigt. Engagerar sig.

Impala

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
 

Accepterar. Är neutral.

Innamincka, Ivanhoe

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Indee, Inkerman,
Impala

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.

Leker aktivt, startar snabbt.
Indee, Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Impala

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Indee, Innamincka, Ivanhoe

Griper direkt med hela munnen.
Inkerman,
Impala

Griper direkt. Hugger föremålet.
 

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Innamincka,
Impala

Biter - drar emot, släpper, tar om.
Indee, Ivanhoe

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Inkerman,

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a

JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.

Indee, 

Startar men avbryter. (Båda gångerna)
Innamincka, Ivanhoe

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Impala

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Inkerman,

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)
Indee, Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

Griper ej, nosar på föremålet.
 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Impala

Griper direkt, släpper.

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Inkerman,Innamincka, Ivanhoe

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Indee,

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.
 

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 Impala

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Indee, Innamincka,

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Inkerman, Ivanhoe
Impala

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Inkerman, Innamincka, Ivanhoe, Impala

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
Indee,

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
 

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Innamincka,

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Indee, Inkerman,
Ivanhoe

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Impala

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.
Indee, Innamincka,

Leker ej, men visar intresse.
Impala

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Ivanhoe

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Inkerman,

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.
Indee, Innamincka,

Blir aktiv men avbryter.

Inkerman, Impala

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Ivanhoe

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Inkerman, Ivanhoe
Impala

Flyr högst 5 meter.

Indee, Innamincka,

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.
 

Visar enstaka hotbeteenden.
Indee, Innamincka, Ivanhoe

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Inkerman, Impala

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
 

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
Indee, Impala Innamincka, Inkerman,

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Ivanhoe

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

 

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Impala

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Indee,

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
Indee, Ivanhoe

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Impala
Inkerman,Innamincka,

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.
Impala

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Inkerman,Innamincka, Ivanhoe

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

Indee,

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.Impala
Indee,

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.
 

Impala

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Inkerman,Innamincka,   Ivanhoe, Impala

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Indee,

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Indee,  Innamincka,

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Impala
Inkerman,Ivanhoe 

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.
 

Visar enstaka hotbeteenden.
 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Impala
Indee, Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.
 

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Indee, Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.
Impala

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

SPÖKENRädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Ivanhoe

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Innamincka,

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Inkerman,

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Indee,  
Impala

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
Indee,

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Innamincka,

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 
Impala

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Inkerman,

Går fram till spöket utan hjälp.

Ivanhoe

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.
Indee,

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Inkerman,

Tar kontakt själv. Balanserad

Innamincka, Ivanhoe
Impala

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.
Ivanhoe

Leker aktivt, startar snabbt.

Indee,
Impala Inkerman,Innamincka,

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej.

 

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Indee, Inkerman, Innamincka, Ivanhoe

Griper direkt med hela munnen.
Impala

Griper direkt, hugger föremålet.
 

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Inkerman, Innamincka, Ivanhoe, Impala

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Indee,

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott