1

2

3

4

5

1a

Kontakt

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oangagerad, men drar sig inte undan
Jinn, Joline

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Jackson, John, Junior, Joyce

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
Joplin

1b

KONTAKT Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.
 

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll.
Jackson

Följer med hela sträckan, neutral

Jinn, Joline, John, Joyce

Följer med villigt. Engagerar sig.

Joplin, Junior

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar

1c

KONTAKT Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
 

Accepterar. Är neutral.

Jackson, Jinn, Joline, John, Joyce

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Joplin, Junior

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a

LEK 1 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.
Jinn

Leker aktivt, startar snabbt.
Joplin, Joline,John, Jackson, Joyce

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Junior

2b

LEK 1 Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Joplin, Joline, Jinn, Jackson, John

Griper direkt med hela munnen.
Joyce

Griper direkt. Hugger föremålet.
Junior

2c

LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

 

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Joline, John

Biter - drar emot, släpper, tar om.
Joplin, Junior,
Jackson, Jinn, Joyce

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a

JAKT Förföljande(2 ggr)

Startar ej.

John

Startar men avbryter. (Båda gångerna)
 

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Joplin, Jackson
, Joyce

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Jinn, Joline, Junior

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
 

3b

JAKTGripande (2 ggr)

Nonchalerar bytet/ springer ej fram. (Båda gångerna)
John

Griper ej, nosar på föremålet.
Jinn, Joline
, Joyce

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Junior, Jackson

Griper direkt, släpper.
Joplin

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Joline

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Joplin, Junior, Jinn, John

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.
Jackson
, Joyce

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a

AVST.LEK Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll, avbrott förekommer.

Joplin, Jinn, Jackson

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Joline,
Junior, John, Joyce

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b

AVST.LEK Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Joplin, Joline, Junior, Jinn, Jackson, Joyce

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.
John

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
 

5c

AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Joplin, Joline, Jackson, John

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Joyce

Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Junior, Jinn

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

 

5d

AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.
Joplin, Joline, Jackson, John

Leker ej, men visar intresse.
Jinn

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Joyce

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Junior

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e

AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.
Joplin, Jinn, Joline Jackson; John

Blir aktiv men avbryter.

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Joyce

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
Junior

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a

ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.
Jackson

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Joplin, Joline, Junior, John, Joyce

Flyr högst 5 meter.

Jinn

Flyr mer än 5 meter.

6b

ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.
Jinn, Jackson

Visar enstaka hotbeteenden.
Joplin, Joline
, Joyce

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Junior, John

Visar flera hotbeteenden och någon attack.
 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Joplin, Junior, Jinn

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
Joline,
Jackson, John, Joyce

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Jinn, Joyce

 

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Joline,
Jackson, John

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

 

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Joplin, Junior

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

ÖVERRASKN Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
Joplin, Joline, Junior, John

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
Jinn, Jackson
, Joyce

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.

7a

LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar, kort stopp.
Joline

Hukar sig och stannar.
Joplin, John

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.
Junior
, Joyce

Flyr mer än 5 meter.
Jinn, Jackson

7b

LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.
Jinn

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Joplin, John

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Joyce

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till skramlet utan hjälp.
 

Joline, Junior, Jackson

7c

LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Joline, Junior, Jackson, John, Joyce

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
Jinn

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Joplin

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.
Joplin, Joline, Junior, Jackson, John

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Jinn
, Joyce

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a

SPÖKENHot/agg

Visar inga hotbeteenden.
Joplin,
Joline, Jackson

Visar enstaka hotbeteenden.
Joyce

Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Junior, Jinn, John

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.
 

8b

SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.
Jackson

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Joline,
Junior, Jinn

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.
Joplin, John
, Joyce

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

SPÖKENRädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Joplin

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.
Joline

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Joyce

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
John

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Junior, Jackson, Jinn

8d

SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
Jinn

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.
Junior, John

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 Joyce

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Joplin, Jackson

Går fram till spöket utan hjälp.

Joline

8e

SPÖKEN Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt- försök.
Junior

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

John

Tar kontakt själv. Balanserad

Joplin, Joline, Jackson, Jinn, Joyce

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a

LEK 2 Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.
Joline

Leker - startar långsamt, men blir aktivt.
Joyce

Leker aktivt, startar snabbt.
Joplin, John

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
Junior, Jackson, Jinn

9b

LEK 2 Gripande

Griper ej.

 

Griper ej direkt, nosar först på föremålet
Joline

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Joplin, Jackson, Jinn, John

Griper direkt med hela munnen.
Joyce

Griper direkt, hugger föremålet.
Junior

10

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Joplin

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Junior, John
, Joyce

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet.
Jinn, Joline

Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
 

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott
Jackson